Horse Fair x

1/TTL PREV | NEXT

Horse Fair
Maciej Simm

Co roku, w pierwszy poniedziałek po środzie popielcowej w Skaryszewie (woj. Świętokrzyskie) odbywają się ”Wstępy” – jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów koni. Legenda głosi, że Skaryszew został wybrany jako miejsce targu przez Władysława Jagiełłę – króla polski – na mocy nadanego przywileju w podzięce za dostarczenie koni na pole bitwy pod Grunwaldem (1410).

“Wstępy” to duże święto, miejsce handlu, ale także ogromnych kontrowersji, ponieważ wystawiane konie sprzedawane są często zagranicznym handlarzom na rzeź.