No Place Called Home x

1/TTL PREV | NEXT

Nie ma takiego miejsca dom
Olga Świątecka

„Nie ma takiego miejsca dom” to zbiór osobistych refleksji na temat poczucia przynależności, bezpieczeństwa i posiadania przestrzeni. O to, czy dom jest, pytam na ziemi jednym obiecanej, innym odebranej. Padają słowa: Zdecydowałem się pozostać w swoim kraju nie dlatego, że kocham siebie mniej, ale dlatego, że ten kraj kocham bardziej.

Tam, gdzie trwa walka o pokój i pokoje, toczy się próba zrozumienia własnych emocji i wewnętrzny konflikt z sumieniem. Próbuje się toczyć także błahe życie – trzeba zawiesić żyrandol, zaprasować spodnie w kant, zebrać świeże zioła z ogrodu, odwołać koncert, gdy wybucha wojna. Trzeba być. O oswajaniu ziemi, utracie i odnajdywaniu swojego miejsca w chaosie rozmawiam z mieszkańcami Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Podczas podróży zatrzymuję się w cudzych mieszkaniach, namiotach i życiach. Obserwuję, jak ludzie organizują wokół siebie tymczasowy dom. Liczę, że pozwoli mi to zrozumieć, jak ważne dla wielu jest, by go mieć.